Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de handelswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt

  • goedkeuringsdatum
    10 maart 2017
  • publicatiedatum
    B.S.11/04/2017
  • datum laatste wijziging
    11/04/2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.79, § 2, 8°, artikel II.150, artikel II.152, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, en artikel II.153, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015;

Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 9 mei 2016;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 15 december 2016 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Overwegende de samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit Hasselt en de Katholieke Universiteit Leuven betreffende de organisatie van een master in de handelswetenschappen aan de Universiteit Hasselt van 7 februari 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De masteropleiding master in de handelswetenschappen wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt, vestiging administratief arrondissement Hasselt.

De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang van de opleiding bedraagt zestig studiepunten.

De onderwijstaal is het Nederlands.

De opleiding heeft de volgende afstudeerrichtingen :

1° accountancy, financiering en fiscaliteit;

2° ondernemerschap en management;

3° marketing management;

4° supply chain management.

De masteropleiding kan met ingang van het academiejaar 2018-2019 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.