Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of Transatlantic Affairs als nieuwe opleiding van het Europacollege

  • goedkeuringsdatum
    09 juni 2017
  • publicatiedatum
    B.S.06/07/2017
  • datum laatste wijziging
    06/07/2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.152, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, en artikel II.153, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, vastgelegd op 11 mei 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 31 mei 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De master-na-masteropleiding Master of Transatlantic Affairs, met specificatie of Arts, van het Europacollege, wordt erkend als nieuwe opleiding van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De studieomvang van de opleiding bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2017-2018 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.