Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2017-2018 in het deeltijds kunstonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    07 juli 2017
  • publicatiedatum
    B.S.01/08/2017
  • datum laatste wijziging
    01/08/2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, artikel 93quater, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2010 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende Kunst", artikel 49ter, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2009 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans", artikel 57ter, ingevoegd bij decreet van 18 december 2009 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 17 januari 2017 en 18 april 2017;

Gelet op de gezamenlijke adviezen van de onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten, gegeven op 26 januari 2017 en 28 april 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 juni 2017;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 juni 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De volgende inrichtende machten krijgen de toestemming om hun goedgekeurde programmaties op te starten in hun instellingen voor deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2017-2018 :

1° het gemeentebestuur van Torhout voor oprichting van een studierichting beeldende kunst in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans van Torhout;

2° het gemeentebestuur van Torhout voor de programmatie van een hogere graad van de studierichting Dans voor de optie hedendaagse dans in Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans van Torhout;

3° het gemeentebestuur van Zwevegem voor de programmatie van de optie stemvorming in de middelbare graad van de studierichting muziek in de Kunstacademie van Zwevegem;

4° het gemeentebestuur van Asse voor de programmatie van de optie samenspel-jazz en lichte muziek en stemvorming-jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting muziek in de Kunstenacademie "August De Boeck" van Asse;

5° het gemeentebestuur van Poperinge voor de programmatie van de optie zang-vocaal ensemble in de hogere graad van de studierichting muziek in de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Poperinge;

6° het gemeentebestuur van Bornem voor de programmatie van de optie klassieke dans in de middelbare graad van de studierichting dans in de Akademie voor Muziek, Woord en Dans van Bornem;

7° Scholengroep 22 Panta Rhei voor de programmatie van de optie dans en muziek in de hogere graad van de studierichting dans in de muziekacademie van het GO! in Gent;

8° Scholengroep Antigon voor de programmatie van de optie dans en muziek in de hogere graad van de studierichting dans in de muziekacademie van het GO! in Antwerpen;

9° het gemeentebestuur van Brussel voor de programmatie van de optie hedendaagse dans in de hogere graad van de studierichting dans in de Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Brussel;

10° het gemeentebestuur van Dilsen-Stokkem voor de programmatie van de optie hedendaagse dans in de hogere graad van de studierichting dans in de Stedelijke Kunstacademie van Dilsen-Stokkem;

11° het gemeentebestuur van Roeselare voor de programmatie van de optie hedendaagse dans in de hogere graad van de studierichting dans in de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten van Roeselare.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.