Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Actuarial and Financial Engineering

  • goedkeuringsdatum
    22 december 2017
  • publicatiedatum
    B.S.02/02/2018
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    22/12/2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.264, § 3, vervangen bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het positieve advies van de Commissie Hoger Onderwijs, gegeven op 29 november 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 december 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Met toepassing van artikel II.264 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 krijgt de Master of Actuarial and Financial Engineering, met specificatie of Science, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven, vestiging administratief arrondissement Leuven, een vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding voor de voormelde master aan te bieden.

Deze vrijstelling geldt als de Master of Actuarial and Financial Engineering, met specificatie of Science, kan georganiseerd worden, conform artikel II.263 van dezelfde codex.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 december 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

H. CREVITS