Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de toegepaste architectuur als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    02 februari 2018
  • publicatiedatum
    B.S.05/03/2018
  • datum laatste wijziging
    05/03/2018

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.98, § 1, 1°, vervangen door het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013, artikel II.152, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, en II.153, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015;

Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 31 mei 2017;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 19 december 2017 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 januari 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de toegepaste architectuur wordt erkend als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen, vestiging Mechelen. De opleiding wordt ondergebracht in het studiegebied Architectuur. De studieomvang bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2018-2019 worden georganiseerd.

Art. 2.

De bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het intercultureel management, wordt geschrapt in het Hoger Onderwijsregister, vermeld in artikel II.170 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, vanaf het academiejaar waarin de nieuwe opleiding, vermeld in artikel 1, wordt georganiseerd.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 februari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

H. CREVITS