Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs: meertalig onderwijs als nieuwe opleiding van UC Leuven

  • goedkeuringsdatum
    02 februari 2018
  • publicatiedatum
    B.S.01/03/2018
  • datum laatste wijziging
    01/03/2018

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.96, 4°, gewijzigd bij het besluit van 19 december 2014, artikel II.152, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, en artikel II.153, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015;

Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 31 mei 2017;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 19 december 2017 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 januari 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs: meertalig onderwijs wordt erkend als nieuwe opleiding van UC Leuven, vestiging Leuven. De opleiding wordt ondergebracht in het studiegebied Onderwijs. De studieomvang bedraagt zestig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2018-2019 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 februari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

H. CREVITS