Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

 • goedkeuringsdatum
  16/03/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 3/04/2018 (pagina 31799)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2018011497
 • datum laatste wijziging
  03/04/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 177, vervangen bij het decreet van 17 juni 2016, artikel 178, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013 en gewijzigd bij de decreten van 17 juni 2016 en 16 juni 2017, artikel 178/1, ingevoegd bij het decreet van 17 juni 2016 en artikel 179/1, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2013 en gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 19 januari 2018;

Gelet op het advies van de onderwijsinspectie en AgODi, gegeven op 27 januari 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 maart 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

ART 1.

Aan de hieronder vermelde instelling voor het voltijds secundair onderwijs wordt, met toepassing artikel 178 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, voor het schooljaar 2018-2019 toestemming verleend om de vermelde programmatie te doen:
LAB
Hekkestraat 26
2890 Sint-Amands
2de graad: wetenschappen ASO

ART 2.

Aan de hieronder vermelde instellingen voor het voltijds secundair onderwijs wordt, met toepassing artikel 178/1 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, voor het schooljaar 2018-2019 toestemming verleend om de vermelde programmatie te doen:
1° GO! Technisch Atheneum De Brug
Vaartstraat 1
1800 Vilvoorde
3de graad: Toegepaste beeldende kunst KSO
2° Sport- en Handelsschool Turnhout
Parklaan 52
2300 Turnhout
3de graad: Economie-wiskunde ASO
3° Sint-Agnesinstituut
Kloosterstraat 72
2660 Hoboken
3de graad: Organisatiehulp BSO
4° Technische Scholen Mechelen
Jef Denynplein 2
2800 Mechelen
3de graad: Grafische communicatie TSO
5° Heilig Hart van Maria-instituut
Oudaen 72
2970 Schilde
3de leerjaar 3de graad: Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige BSO
6° Agnetencollege
Collegelaan 24
3990 Peer
3de graad: Sportwetenschappen ASO
7° GO! secundair onderwijs Groenhove CAT
Westerlaan 69
8790 Waregem
3de leerjaar 3de graad: Haarstillist BSO
8° GO! Tuinbouwschool Melle
Brusselsesteenweg 165
9090 Melle
3de leerjaar 3de graad: Gespecialiseerde dierenverzorging BSO
 

ART 3.

Aan de hieronder vermelde instellingen voor het voltijds secundair onderwijs wordt, met toepassing artikel 179 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, voor het schooljaar 2018-2019 toestemming verleend om de vermelde programmatie te doen:
1° Provinciaal Instituut PIVA
Desguinlei 244
2018 Antwerpen
2de graad: Voedingstechnieken TSO
Geruild voor 3de leerjaar van 3de graad: Dieetbakkerij BSO
2° Stedelijk Lyceum Cadix
Cadixstraat 2
2000 Antwerpen
2de graad: Grafische media TSO
Geruild voor 2de graad: Grafische communicatie TSO
3° Stedelijk Lyceum Waterbaan
Waterbaan 159
2100 Deurne
2de graad: Biotechnische wetenschappen TSO
Geruild voor beroepenveld Hotel-bakkerij-slagerij van het Stedelijk Lyceum
Cadix Antwerpen
4° Mater Dei Instituut
Bredabaan 394
2930 Brasschaat
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
5° Stedelijk Lyceum Lakbors
Confortalei 173
2100 Deurne
3de graad: Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO
Geruild voor 2de graad: Handel TSO
6° Heilig Hart Bovenbouw 1
Biekorfstraat 8
2200 Heist-op-den-Berg
3de graad: Latijn-moderne talen ASO
Geruild voor 3de graad: Grieks-Latijn ASO
7° Sint-Jozefinstituut
Gemeenteplein 8
2550 Kontich
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
8° Sint Ursula-instituut
Kanunnik Davidlaan 15
2500 Lier
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
9° JOMA Secundair Merksem
Maantjessteenweg 130
2170 Merksem
2de graad: Verzorging-voeding BSO
Geruild voor 2de graad : Verkoop BSO van Stella Marisinstituut Merksem
10° Immaculata Instituut
Hoogstraatsebaan 2
2390 Malle
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
11° Heilig Hart van Maria-instituut
Oudaen 72
2970 Schilde
3de leerjaar 3de graad: Kinderzorg BSO
Geruild voor de 3de graad: Grootkeuken BSO
12° Kardinaal van Roey-Instituut
Mgr. Donchelei 7
2290 Vorselaar
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
13° Damiaaninstituut B
Pastoor Dergentlaan 220
3200 Aarschot
3de leerjaar 3de graad: Auto-elektriciteit BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Diesel- en LPG-motoren BSO
14° COOVI Secundair onderwijs
Emile Grysonlaan 1
1070 Anderlecht
3de leerjaar 3de graad: Tuinaanleg en -onderhoud BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Restauratiebedrijf en drankenkennis BSO
15° Maria Assumptalyceum ASO-TSO-BSO
Stalkruidlaan 1
1020 Laken
2de graad: Sociale en Technische wetenschappen TSO
Geruild voor 2de graad: Bio-esthetiek TSO
16° Sint-Godelieve Instituut
Mechelseweg 129
1880 Kapelle-op-den-Bos
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
17° Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool
Molenbaan 54
1785 Merchtem
3de graad: Landbouw BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Bloemsierkunst BSO
18° Spes Nostra 2
Mellestraat 1
8501 Kortrijk
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
19° Heilige Familie Ieper
Eigen Heerdstraat 8
8900 Ieper
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
20° Prizma - Camus IdP
Dirk Martenslaan 16
8870 Izegem
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
21° Margareta-Maria-Instituut TSO-BSO
Handzamestraat 18
8610 Kortemark
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
22° GO! Ensorinstituut Oostende
Generaal Jungbluthlaan 4
8400 Oostende
3de graad: Toerisme TSO
Geruild voor de 3de graad: Hotel TSO
23° Petrus & Paulus Campus west Sint-Lutgardisinstituut
Steenbakkersstraat 80
8400 Oostende
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
24° Technisch Instituut Sint-Jozef
Kleine karmelietenstraat 3
9500 Geraardsbergen
2de graad: Industriële wetenschappen TSO
Geruild voor de 3de graad: Economie-wiskunde ASO van Sint-Catharinacollege Geraardsbergen
25° Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs
Industrieweg 230
9030 Gent
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
26° Humaniora Nieuwen Bosch
Lange Violettestraat 65
9000 Gent
2de leerjaar 1ste graad: Handel
Geruild voor het 3de graad: Grieks-Latijn ASO
27° Heilig Harten Secundair
Onderwijslaan 4
9400 Ninove
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
28° Portus berkenboom
Kalkstraat 26
9100 Sint-Niklaas
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
29° Technisch Instituut Sint-Carolus
Hospitaalstraat 2
9100 Sint-Niklaas
3de leerjaar 3de graad: Naamloos leerjaar
Geruild voor beroepenveld: Mode
30° Instituut Maria Koningin
Rijksweg 168
3560 Dilsen-Stokkem
Beroepenveld: Decoratie
Geruild voor beroepenveld: Mode
31° GO! atheneum Etterbeek
Edmond Mesenslaan 2
1040 Etterbeek
3de leerjaar 3de graad: Bijzondere wetenschappelijke vorming ASO
Geruild voor 3de graad: Grieks-wetenschappen ASO
32° GO! technisch atheneum Vesaliusinstituut
Leffingestraat 1
8400 Oostende
2de graad: Humane wetenschappen ASO
Geruild voor beroepenveld: Kantoor en verkoop
33° Einstein Atheneum ASO Talen, Wetenschappen & Kunst
Hofbilkstraat 21
9940 Evergem
2de graad: Humane wetenschappen ASO
Geruild voor 3de graad: Grieks-wetenschappen ASO van GO! atheneum Voskenslaan Gent
34° GO! middenschool 2 Herk-De-Stad
Dokter Vanweddingenlaan 10
3540 Herk-De-Stad
2de graad: Humane wetenschappen ASO
Geruild voor 2de graad: Verzorging-voeding BSO
35° GO! middenschool 2 Herk-De-Stad
Dokter Vanweddingenlaan 10
3540 Herk-De-Stad
2de graad: Economie ASO
Geruild voor 2de graad: Handel TSO
36° GO! atheneum Leopoldsburg
Atheneumstraat 2
3970 Leopoldsburg
2de graad: Grieks ASO
Geruild voor 2de graad: Economie ASO
37° GO! atheneum Mercurius Lommel
Mudakkers 25
3920 Lommel
2de graad: Humane wetenschappen ASO
Geruild voor 2de graad: Handel-talen TSO van GO! atheneum Leopoldsburg
38° GO! atheneum Mercurius Lommel
Mudakkers 25
3920 Lommel
2de graad: Verzorging-voeding BSO
Geruild voor 2de graad: Verkoop BSO van GO! atheneum Leopoldsburg
39° GO! atheneum Mercurius Lommel
Mudakkers 25
3920 Lommel
3de graad: Verzorging BSO
Geruild voor 3de graad: Verkoop BSO van GO! atheneum Leopoldsburg
40° GO! atheneum Overpelt
Leopoldlaan 45
3900 Overpelt
2de graad: Industriële wetenschappen TSO
Geruild voor 3de graad: Boekhouden-informatica TSO van GO! atheneum Leopoldsburg
41° GO! middenschool Mercurius Lommel
Mudakkers 25
3920 Lommel
2de leerjaar 1ste graad: Sociale en technische vorming
Geruild voor beroepenveld: Decoratie van GO! middenschool Leopoldsburg
42° GO! middenschool Mercurius Lommel
Mudakkers 25
3920 Lommel
Beroepenveld: Haarzorg
Geruild voor beroepenveld: Decoratie
43° GO! atheneum Mercurius Lommel
Mudakkers 25
3920 Lommel
3de graad: Haarzorg BSO
Geruild voor 3de graad: Schilderwerk en decoratie BSO
44° GO! atheneum Mercurius Lommel
Mudakkers 25
3920 Lommel
2de graad: Sociaal en technische wetenschappen TSO
Geruild voor 3de graad: Informaticabeheer TSO
45° GO! atheneum Mercurius Lommel
Mudakkers 25
3920 Lommel
2de graad: Haarzorg BSO
Geruild voor 2de graad: Schilderwerk en decoratie BSO
46° H. Pius X-instituut - bovenbouw
VIIde-Olympiadelaan 25
2020 Antwerpen
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
47° GO! Busleyden Atheneum Stassart
Wollemarkt 36
2800 Mechelen
3de leerjaar 3de graad: Gemeenschapsrestauratie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Specialiteitenrestaurant BSO
48° Stedelijk Lyceum Lamorinière
Lamorinièrestraat 248
2018 Antwerpen
Se-n-se : Leefgroepenwerking TSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Bijzondere schrijnwerkconstructies BSO van Stedelijk Lyceum Meir
49° Regina Mundi - vzw KASOG
Grotestraat 27
3600 Genk
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
50° Sint-Agnesinstituut
Kloosterstraat 72
2660 Hoboken
3de graad: Verzorging BSO
Geruild voor 3de graad: Latijn-wetenschappen ASO
51° GO! atheneum De Ring
Tiensevest 62
3000 Leuven
3de leerjaar 3de graad: Bijzondere wetenschappelijke vorming ASO
Geruild voor 3de graad: Wiskunde-topsport ASO van GO! atheneum Leuven
52° V.I.P.-school
Martelaarslaan 13
9000 Gent
Se-n-se: Internationaal transport en goederenverzending TSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Winkelbeheer en etalage BSO
53° Onze-Lieve-Vrouwe-instituut
Boeschepestraat 14
8970 Poperinge
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
54° GO! Busleyden Atheneum Stassart
Wollemarkt 36
2800 Mechelen
3de graad: Schoonheidsverzorging TSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Kantoor en gegevensbeheer BSO van GO! technisch atheneum Heist-Op-Den-Berg
55° GO! technisch atheneum Heist-Op-Den-Berg
Frans Coeckelbergsstraat 22
2200 Heist-Op-Den-Berg
Beroepenveld: Land- en tuinbouw
Geruild voor beroepenveld: kantoor- verkoop en voeding
56° GO! technisch atheneum Heist-Op-Den-Berg
Frans Coeckelbergsstraat 22
2200 Heist-Op-Den-Berg
2de graad: Plant, dier en milieu BSO
Geruild voor 3de graad: Secretariaat-talen TSO
57° GO! technisch atheneum Heist-Op-Den-Berg
Frans Coeckelbergsstraat 22
2200 Heist-Op-Den-Berg
2de graad: Biotechnische wetenschappen TSO
Geruild voor 2de graad: Economie ASO
58° GO! technisch atheneum Heist-Op-Den-Berg
Frans Coeckelbergsstraat 22
2200 Heist-Op-Den-Berg
2de graad: Plant-, dier- en milieutechnieken TSO
Geruild voor 2de graad: Kantoor BSO
59° GO! technisch atheneum Heist-Op-Den-Berg
Frans Coeckelbergsstraat 22
2200 Heist-Op-Den-Berg
2de graad: Hotel TSO
Geruild voor 2de graad: handel-talen TSO
60° GO! technisch atheneum Heist-Op-Den-Berg
Frans Coeckelbergsstraat 22
2200 Heist-Op-Den-Berg
3de graad: Gezondheids- en welzijnswetenschappen TSO
Geruild voor 3de graad: Kantoor BSO
61° Sint-Lodewijkscollege
Magdalenastraat 30
8200 Brugge
3de graad: Grieks-Latijn ASO
Geruild voor 2de leerjaar 1ste graad: Latijn van Sint-Lodewijkscollege Eerste Graad
62° Burgerschool
Kattenstraat 7
8800 Roeselare
2de leerjaar 1ste graad: Artistieke Vorming
Geruild voor 3de graad: Moderne talen-wiskunde ASO van Barnum Roeselare
63° VISO
Polenplein 23
8800 Roeselare
3de leerjaar 3de graad: Modespecialisatie en trendstudie BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Mode-verkoop BSO
64° RHIZO 4
Beheerstraat 10
8500 Kortrijk
Se-n-se: KMO-administratie TSO
Geruild voor Se-n-se: KMO-administratie TSO van Guldensporencollege 2 Kortrijk
65° RHIZO 4
Beheerstraat 10
8500 Kortrijk
Se-n-se: Immobiliënbeheer TSO
Geruild voor Se-n-se: Immobiliënbeheer TSO van Guldensporencollege 2 Kortrijk
66° RHIZO 4
Beheerstraat 10
8500 Kortrijk
Se-n-se: Verkoop en distributie TSO
Geruild voor Se-n-se: Verkoop en distributie TSO van Guldensporencollege 2 Kortrijk
67° RHIZO 4
Beheerstraat 10
8500 Kortrijk
Se-n-se: Commercieel webverkeer TSO
Geruild voor Se-n-se: Commercieel webverkeer TSO van Guldensporencollege 2 Kortrijk
68° RHIZO 4
Beheerstraat 10
8500 Kortrijk
Se-n-se: Administratie vrije beroepen TSO
Geruild voor Se-n-se: Administratie vrije beroepen TSO van Guldensporencollege 2 Kortrijk
69° TSM-bovenbouw
Jef Denynplein 2
2800 Mechelen
3de leerjaar 3de graad: Auto-elektriciteit BSO
Geruild voor 3de leerjaar 3de graad: Diesel- en LPG-motoren BSO
70° Virga Jessecollege
Guffenslaan 27
3500 Hasselt
3de graad: Grieks-Latijn ASO
Geruild voor 2de leerjaar 1ste graad: Latijn van Virga Jessecollege - eerste graad 1 Hasselt
 

ART 4.

De instelling die vermeld wordt in artikel 3, 52° moet toetreden tot het Convenant Logistiek en Transport. Alleen als aan die voorwaarde is voldaan, kan die instelling het vermelde structuuronderdeel programmeren.
 

ART 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.