Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2018

  • goedkeuringsdatum
    07 maart 2018
  • publicatiedatum
    B.S.12/04/2018
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    12/04/2018

De Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister van Onderwijs,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.187, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de organisatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts, artikel 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. Het toelatingsexamen arts gaat door op dinsdag 3 juli 2018.

§ 2. Het toelatingsexamen tandarts gaat door op woensdag 4 juli 2018.

Artikel 2.

De toelatingsexamens arts en tandarts 2018 vinden plaats in de paleizen van Brussels Expo, Belgiëplein 1, 1020 Brussel.