Fiscale documenten (inkomsten 2019)

 • referentie
  PERS/2019/01/1F3C8G
 • publicatiedatum
  26/03/2019
 • datum laatste wijziging
  23/03/2020
 • wettelijke basis
  Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten.
 • contact
 • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verspreidt vanaf 26 maart 2020 de fiscale documenten (inkomsten 2019) digitaal.

1. Inleiding

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verspreidt vanaf 26 maart 2020 de fiscale documenten over de inkomsten van 2019 digitaal viaMijn Onderwijs: Personeel. Aanmelden gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart, een token, een beveiligingscode, of de app itsme®. De website is raadpleegbaar via pc, tablet of smartphone.

2. Fiscale documenten

U ontvangt uw salaris rechtstreeks van de centrale onderwijsadministratie1 . Afhankelijk van welke bezoldiging u krijgt, bezorgt AGODI u voor 2019 de volgende fiscale documenten2 :

2.1. Fiche 281.10 (lonen)

Op deze fiche staan de inkomsten van loon-en weddetrekkenden (bijvoorbeeld salaris, overwerk, bijbetrekking, eindejaarstoelage, vakantiegeld …).

2.2. Fiche 281.12 (ziekte- en invaliditeitsverzekering)

Hierop staan de vervangingsinkomsten bij disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld kleiner dan 100% van het activiteitssalaris.

2.3. Fiche 281.14 (vervangingsinkomsten/verzekeringsinstellingen)

Dit is de fiche met vervangingsinkomsten die door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid betaald werden door AGODI en/of AHOVOKS (bijvoorbeeld TWO-vergoeding bij arbeidsongeval, vergoeding bedreiging beroepsziekte).

2.4. Fiche 281.18 (vervangingsinkomsten)

Op deze fiche staan de vervangingsinkomsten bij disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld gelijk aan 100% van het activiteitssalaris en andere vervangingsinkomsten onderworpen aan bedrijfsvoorheffing (wachtgeld TBSOB, wachtgeld TBS voorafgaand aan het rustpensioen).

2.5. Attest 281.25 

Het attest 281.25 vermeldt de teruggevorderde (belastbare) bedragen van een periode voorafgaand aan het inkomstenjaar 2019.

3. Gebruik van de fiscale documenten

Met de fiches 281.10, 281.12, 281.14 en 281.18 kunt u uw aangifteformulier inzake personenbelasting (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019) invullen.

Het attest 281.25 leidt automatisch tot de regularisatie door de FOD Financiën3 van uw belastingen voor de vermelde jaren.

4. Digitale verspreiding van de fiscale documenten (inkomsten 2019)

Vanaf 26 maart 2020 verspreidt AGODI de fiscale fiches (inkomsten 2019 ) voor het invullen van de belastingaangifte digitaal.

In een beperkt aantal gevallen gebeurt de verspreiding van de fiches nog op papier, namelijk:

 • voor gepensioneerde en tijdelijke personeelsleden die tijdens het schooljaar 2019-2020 geen prestaties meer leverden
 • voor personeelsleden die uitdrukkelijk gevraagd hebben om hun salarisbrieven verder op papier te blijven ontvangen
 • bij gewijzigde, nieuwe of geannuleerde fiches van het inkomstenjaar 2019 door regelingen in “negatief” tijdens de periode maart 2020 tot en met juli 2020 (verzending begin augustus 2020)
 • bij het attest 281.25

Een personeelslid kan meer dan één fiche ontvangen.

Personeelsleden die gebruikmaken van Tax-on-web, vinden ook daar hun fiscale fiche onder de rubriek ‘mijn documenten’.

5. Hebt u vragen bij uw fiscale fiche?

Voor inhoudelijke vragen over uw personeelsdossier en/of uw fiscale fiche kunt u steeds terecht bij uw dossier- en relatiebeheerder.

Via de hulpwidget op de website Salaris Onderwijspersoneel ziet u de contactgegevens van uw dossierbeheerder. U hebt de keuze om uw dossierbeheerder telefonisch of via mail te contacteren. Uw dossierbeheerder of een collega is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur. U kunt er ook voor opteren om vanuit de website een mail te sturen. U krijgt van ons een ontvangstmelding en uiterlijk over drie werkdagen een antwoord.

6. Informeren van alle personeelsleden

AGODI vraagt met aandrang aan de directies van de onderwijsinstellingen om hun personeelsleden te informeren over deze omzendbrief.

Daarnaast vraagt AGODI hen ook om ieder nieuw personeelslid in hun instelling op de hoogte te brengen over deze omzendbrief.

- (1): Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en/of Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

- (2): Overeenkomstig de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene administratie van de Fiscaliteit

- (3): Algemene administratie van de Fiscaliteit