Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in digital design & development als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

 • goedkeuringsdatum
  25/05/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 20/06/2018 (pagina 50815)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2018012630
 • datum laatste wijziging
  20/06/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.91, 4°, gewijzigd bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.152, gewijzigd bij de decreten van 25 april 2014 en 8 december 2017, en II.153, gewijzigd bij de decreten van 19 juni 2015, 8 december 2017 en 4 mei 2018;

Gelet op het positieve oordeel van de Vlaamse Regering over de macrodoelmatigheid, gegeven op 7 juli 2017;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 17 april 2018 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 mei 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in digital design & development wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen, vestiging Kortrijk. De opleiding wordt ondergebracht in de studiegebieden Industriële wetenschappen en technologie en Audiovisuele en beeldende kunst. De studieomvang bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2018-2019 worden georganiseerd.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.