Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn

 • goedkeuringsdatum
  22/06/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 12/07/2018 (pagina 55739)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2018031411
 • datum laatste wijziging
  12/07/2018

ART 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

ART 2.

Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn.

ART 3.

Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.