Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectie van samenwerkingsplatformen voor het lerarenplatform in het secundair onderwijs

 • goedkeuringsdatum
  13/07/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 22/08/2018 (pagina 65858)
 • bron

  Numac : 2018031719
 • datum laatste wijziging
  22/08/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 22/4, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2018 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 juli 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

In de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, zijn de samenwerkingsplatformen opgenomen die tijdens het schooljaar 2018 - 2019 deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform in het secundair onderwijs, vermeld in deel III, titel 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 2/1 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010.

ART 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage

Samenwerkingsplatformen als vermeld in artikel 1

Geselecteerde samenwerkingsplatformen voor het pilootproject Lerarenplatform :
1° Scholengemeenschap Aalst (113555) + Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten (51086);
2° Scholengemeenschap De Zenne (111526);
3° Scholengemeenschap Kortrijk (111484);
4° Scholengemeenschap Lieven Gevaert (112003);
5° Scholengemeenschap Mechelen - Keerbergen - Heist op den Berg (112003);
6° Scholengemeenschap Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg (111518);
7° Scholengemeenschap SGKSO Aarschot - Betekom (111472);
8° Scholengemeenschap SGKSO Bertinus Collectief (111419);
9° Scholengemeenschap SGKSO Emmaüs (113324);
10° Scholengemeenschap SGKSO Kardinaal Cardijn (111591);
11° Scholengemeenschap SGKSO Sint-Paulus (113233);
12° Scholengemeenschap SGKSO Sint-Servaas Maasland (113415);
13° Scholengemeenschap SGKSO Sint-Trudo (111476);
14° Scholengemeenschap SGVGSO Beveren en Bazel (113341);
15° Scholengemeenschap SGKSO Turnhout (113068) + Scholengemeenschap SGKSO Arendonk - Beerse - Turnhout (113084) + Buso Vibo De Brem (27615) + Buso Vibo De Ring (125914) + Buso Vibo Het Kasteelpark (128975);
16° Scholengemeenschap SGGO Fluxus Geel/Herentals/Westerlo (111617) + Scholengemeenschap SGGO Fluxus Lier/Mortsel/Edegem (111609).