Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of Global Health als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven, de transnationale Universiteit Limburg en de Vrije Universiteit Brussel

 • goedkeuringsdatum
  21/09/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 16/10/2018 (pagina 78281)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2018014204
 • datum laatste wijziging
  21/09/2018

Aanhef

De Vlaamse Regering,
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.152, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 mei 2018, en artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 mei 2018;
Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 9 mei 2016;
Gelet op het positieve toetsingsrapport van 10 juli 2018 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 september 2018;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART 1.

Met ingang van het academiejaar 2018-2019 kunnen de volgende universiteiten gezamenlijk de master-na-masteropleiding Master of Global Health met de specificatie "of Science" aanbieden:
1° de Universiteit Antwerpen, vestiging administratief arrondissement Antwerpen;
2° de Universiteit Gent, vestiging administratief arrondissement Gent;
3° de Katholieke Universiteit Leuven, vestiging administratief arrondissement Leuven;
4° de transnationale Universiteit Limburg;
5° de Vrije Universiteit Brussel, vestiging gerechtelijk arrondissement Brussel.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in de studiegebieden Politieke en sociale wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Geneeskunde en Biomedische wetenschappen.

De studieomvang van de opleiding, vermeld in het eerste lid, bedraagt honderdtwintig studiepunten en de onderwijstaal is Engels.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.