Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2019

 • goedkeuringsdatum
  16/11/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 22/01/2019 (pagina 7733)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2018015512
 • datum laatste wijziging
  22/01/2019

Aanhef

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.187, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de organisatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts, artikel 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering,

Besluit :

ART 1.

§ 1. Het toelatingsexamen arts vindt plaats op dinsdag 2 juli 2019.

§ 2. Het toelatingsexamen tandarts vindt plaats op woensdag 3 juli 2019.

ART 2.

De toelatingsexamens arts en tandarts 2019 zullen plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.