Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master in Diplomacy and Global Governance en de Master in Global Peace, Security and Strategic Studies als nieuwe opleidingen van het Vesalius College

 • goedkeuringsdatum
  21/12/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 6/02/2019 (pagina 11599)
 • bron

  Numac : 2019010595
 • datum laatste wijziging
  21/12/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017, en artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 mei 2018;

Gelet op de positieve toetsingsrapporten van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, vastgelegd op 29 november 2018;

Overwegende dat het Vesalius College bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 geregistreerd is als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 11 december 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De masteropleiding Master in Diplomacy and Global Governance, met specificatie of Arts, van het Vesalius College, wordt erkend als nieuwe opleiding van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

De studieomvang van de opleiding, vermeld in het eerste lid, bedraagt negentig of honderdtwintig studiepunten en de onderwijstaal is Engels.

ART 2.

De masteropleiding Master in Global Peace, Security and Strategic Studies, met specificatie of Arts, van het Vesalius College, wordt erkend als nieuwe opleiding van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

De studieomvang van de opleiding, vermeld in het eerste lid, bedraagt negentig of honderdtwintig studiepunten en de onderwijstaal is Engels.

ART 3.

De opleidingen, vermeld in artikel 1 en 2, kunnen worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2018-2019.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.