Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Bachelor of Business Engineering

 • goedkeuringsdatum
  21/12/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 11/02/2019 (pagina 12819)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019040154
 • datum laatste wijziging
  21/12/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.265, § 3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 november 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De Bachelor of Business Engineering, die georganiseerd wordt door de Katholieke Universiteit Leuven op de vestiging Brussel-Hoofdstad, krijgt een vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden met toepassing van artikel II.265, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, geldt op voorwaarde dat de Katholieke Universiteit Leuven, op grond van artikel II.263 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, een positief oordeel of een positieve beslissing krijgt om de in het eerste lid vermelde opleiding te organiseren.

ART 2.

Dit besluit treedt in werking de dag nadat het oordeel of de beslissing, vermeld in artikel 1, tweede lid, definitief is.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.