Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

 • goedkeuringsdatum
  7/12/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 7/03/2019 (pagina 24477)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019030171
 • datum laatste wijziging
  07/12/2018

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.77, gewijzigd bij het decreet van 8 februari 2018;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd;

Gelet op het advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, gegeven op 5 november 2018;

Gelet op het advies van de Vlaamse Vereniging van Studenten, gegeven op 16 november 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 28 november 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd, worden vermeld in de lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

ART 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd wordt opgeheven.

ART 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2018-2019.

ART 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage