Decreet houdende goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw tot afwijking van de eindtermen, wat de derde graad technisch secundair onderwijs betreft

 • goedkeuringsdatum
  1/03/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 13/03/2019 (pagina 26239)
 • bron

  Numac : 2019011144
 • datum laatste wijziging
  01/03/2019

ART 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

ART 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw tot afwijking van de eindtermen, wat de derde graad technisch secundair onderwijs betreft wordt goedgekeurd.