Decreet tot bekrachtiging van het reglement van 8 oktober 2018 tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

 • goedkeuringsdatum
  1/03/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 13/03/2019 (pagina 26241)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019011157
 • datum laatste wijziging
  01/03/2019

ART 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

ART 2.

Het reglement tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, goedgekeurd door het algemeen bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie op 8 oktober 2018, dat als bijlage bij dit decreet is gevoegd, wordt bekrachtigd, onder voorbehoud van de vervanging van artikel 39 van dit reglement door wat volgt:

"Art. 39. De NVAO vermeldt bij elk uitvoerbare en te betekenen beslissing de mogelijkheden inzake bezwaar en beroep.".

BIJLAGE Bijlage