Aanvraagformulier vakbondspremie (referentiejaar 2021)

 • referentie
  PERS/2019/02/1F3C8G
 • publicatiedatum
  26/03/2019
 • datum laatste wijziging
  21/03/2022
 • wettelijke basis
  Wettelijke basis
 • wettelijke basis
  - Wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (B.S. van 10 september 1980).
 • wettelijke basis
  - Koninklijk Besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (B.S. van 10 oktober 1980)
 • wettelijke basis
  - Ministerieel besluit van 3 december 2021 betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2021 (B.S. van 16 december 2021)
 • wettelijke basis
  - Bericht van 17 november 2021 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector – (B.S. van 7 december 2021)
 • contactpersoon
  , Uw werkstation
 • contactpersoon
  Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verspreidt vanaf 17 maart 2022 de digitale aanvraagformulieren voor de vakbondspremie (referentiejaar 2021).,

1. Inleiding

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verspreidt vanaf 17 maart 2022 de aanvraagformulieren voor de vakbondspremie (referentiejaar 2021) digitaal via de website Mijn Onderwijs: Personeel. Aanmelden gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart, een token of de app itsme®. De website is raadpleegbaar via pc, tablet of smartphone.

Sinds september 2017 biedt AGODI op die website al de salarisgegevens aan en sinds mei 2018 de fiscale fiche(s). Sinds 2019 wordt ook het aanvraagformulier voor de vakbondspremie online uitgereikt.

2. Aanvraagformulier voor de vakbondspremie

AGODI is, als bevoegde afgiftedienst, verplicht om een aanvraagformulier voor de vakbondspremie voor het referentiejaar 2021 uit te reiken aan alle personeelsleden die minstens één dag van het referentiejaar personeelslid van het onderwijs (1) zijn geweest.

3. Gebruik van het aanvraagformulier voor de vakbondspremie (referentiejaar 2021)

Was u in het referentiejaar 2021 lid van een representatieve vakorganisatie, dan maakt u aanspraak op de vakbondspremie. Onderneem in dat geval de volgende acties:

 • druk het aanvraagformulier af;
 • vul het vak B van het aanvraagformulier behoorlijk in;
 • onderteken en dateer de verklaring op erewoord (cf. vak C). De datum en de handtekening moeten op de daartoe voorziene plaats voorafgegaan worden door de met de hand geschreven woorden ‘Gelezen en goedgekeurd’;
 • bezorg het correct ingevulde aanvraagformulier zo snel mogelijk en uiterlijk vóór 1 juli 2022 aan uw vakorganisatie.

Was u geen lid van een vakorganisatie in het referentiejaar 2021, dan hoeft u met dit formulier niets te doen.

4. Digitale verspreiding van de aanvraagformulieren vakbondspremie (referentiejaar 2021)

Vanaf 17 maart 2022 verspreidt AGODI de aanvraagformulieren voor de vakbondspremie (referentiejaar 2021) digitaal via Mijn Onderwijs: Personeel.

In een beperkt aantal gevallen gebeurt de verspreiding van de aanvraagformulieren nog op papier, namelijk:

 • voor de personeelsleden die gepensioneerd zijn na 01-01-2022
 • voor de personeelsleden die uit dienst traden tijdens het referentiejaar zonder nieuwe indiensttreding tijdens het schooljaar 2021-2022
 • voor de erfgenamen van de personeelsleden die na 01-01-2022 overleden zijn
 • voor de personeelsleden die uitdrukkelijk gevraagd hebben om papier te blijven ontvangen.

5. Bijzondere aandachtspunten

 • De vakbondspremie wordt ook wel syndicale premie genoemd; beide termen zijn synoniemen.
 • De vakbondspremie wordt uitbetaald door de vakorganisatie waarbij het personeelslid aangesloten is. De onderwijsadministratie (AGODI/AHOVOKS) komt niet tussenbeide.
 • De ingevulde aanvraagformulieren mogen dus niet voor betaling aan de onderwijsadministratie bezorgd worden. Als dat toch het geval is, zullen de formulieren onmiddellijk teruggestuurd worden naar de betrokken personeelsleden, met een mededeling dat het formulier bestemd is voor de vakorganisatie waarbij het personeelslid is aangesloten.
 • Een personeelslid mag slechts één aanvraagformulier indienen per referentiejaar, zelfs als het lid is van meerdere vakorganisaties en/of als het meer dan één formulier aangeboden krijgt.
 • Als een personeelslid geen aanvraagformulier heeft ontvangen voor het referentiejaar 2021 of als het personeelslid vragen heeft over de vakbondspremie, moet het contact opnemen met zijn/haar vakorganisatie en niet met de onderwijsadministratie.
 • De onderwijsadministratie drukt geen formulieren af. Er worden ook geen duplicaten afgeleverd, noch op papier noch digitaal.

6. Informeren van alle personeelsleden

AGODI vraagt met aandrang aan de directies van de onderwijsinstellingen om hun personeelsleden te informeren over deze omzendbrief. Daarnaast vraagt AGODI ook om ieder nieuw personeelslid in hun instelling op de hoogte te brengen over deze omzendbrief.

(1) Het betreft de personeelsleden gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap.