Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2019-2020

  • goedkeuringsdatum
    26 april 2019
  • publicatiedatum
    B.S.28/06/2019
  • datum laatste wijziging
    28/06/2019