Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    29 maart 2019
  • publicatiedatum
    B.S.27/06/2019
  • datum laatste wijziging
    27/06/2019