Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    10 mei 2019
  • publicatiedatum
    B.S.18/07/2019
  • datum laatste wijziging
    18/07/2019