Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    29 maart 2019
  • publicatiedatum
    B.S.26/06/2019
  • datum laatste wijziging
    26/06/2019