Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de maatschappijwetenschappen, de educatieve master in de cultuurwetenschappen, de educatieve master in de gedragswetenschappen, de educatieve master in de lichamelijke opvoeding en de educatieve master in de gezondheidswetenschappen als nieuwe opleidingen van de Katholieke Universiteit Leuven

 • goedkeuringsdatum
  5/04/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 17/06/2019 (pagina 61572)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019012870
 • datum laatste wijziging
  17/06/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.78, gewijzigd bij het besluit van 22 mei 2015, artikel II.100/2, § 2, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.114, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018 en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel II.152, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op de positieve toetsingsbesluiten van 21 januari 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 maart 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de vastlegging van de lijst van de educatieve masteropleidingen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De "educatieve master in de maatschappijwetenschappen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven, met volgende afstudeerrichtingen:
1° filosofie;
2° rechten;
3° sociale wetenschappen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Politieke en sociale wetenschappen. De studieomvang bedraagt negentig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Katholieke Universiteit Leuven worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Leuven. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag worden georganiseerd in de vestigingen Leuven, Brussel, Diepenbeek, Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Kortrijk en Geel, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 2.

De "educatieve master in de cultuurwetenschappen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in de studiegebieden Archeologie en kunstwetenschappen, Geschiedenis en Wijsbegeerte en moraalwetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Katholieke Universiteit Leuven worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Leuven. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag worden georganiseerd in de vestigingen Leuven, Brussel, Diepenbeek, Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Kortrijk en Geel, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 3.

De "educatieve master in de gedragswetenschappen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Katholieke Universiteit Leuven worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Leuven. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag worden georganiseerd in de vestigingen Leuven, Brussel, Diepenbeek, Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Kortrijk en Geel, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 4.

De "educatieve master in de lichamelijke opvoeding", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Bewegings- en revalidatiewetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Katholieke Universiteit Leuven worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Leuven. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag worden georganiseerd in de vestigingen Leuven, Brussel, Diepenbeek, Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Kortrijk en Geel, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 5.

De "educatieve master in de gezondheidswetenschappen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in de studiegebieden Sociale gezondheidswetenschappen, Geneeskunde, en Biomedische wetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Katholieke Universiteit Leuven worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Leuven. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag worden georganiseerd in de vestigingen Leuven, Brussel, Diepenbeek, Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Kortrijk en Geel, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 6.

De opleidingen, vermeld in artikel 1 tot en met 5, kunnen worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.