Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de economie, de educatieve master in de lichamelijke opvoeding en de educatieve master in de gedragswetenschappen als nieuwe opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel

 • goedkeuringsdatum
  5/04/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 13/06/2019 (pagina 61005)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019012871
 • datum laatste wijziging
  13/06/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.82, artikel II.100/2, § 2, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.114, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018 en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel II.152, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op de positieve toetsingsbesluiten van 21 januari 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 maart 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de vastlegging van de lijst van de educatieve masteropleidingen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De "educatieve master in de economie", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in de studiegebieden Economische en toegepaste economische wetenschappen en Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang bedraagt negentig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Vrije Universiteit Brussel worden georganiseerd in de vestiging gerechtelijke arrondissement Brussel. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag worden georganiseerd in de vestigingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Diest en Leuven, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 2.

De "educatieve master in de lichamelijke opvoeding", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Bewegings- en revalidatiewetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Vrije Universiteit Brussel worden georganiseerd in de vestiging gerechtelijke arrondissement Brussel. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag worden georganiseerd in de vestigingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Diest en Leuven, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 3.

De "educatieve master in de gedragswetenschappen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel, met volgende afstudeerrichtingen:
1° agogische wetenschappen;
2° psychologie.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Vrije Universiteit Brussel worden georganiseerd in de vestiging gerechtelijke arrondissement Brussel. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag worden georganiseerd in de vestigingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Diest en Leuven, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 4.

De opleidingen, vermeld in artikel 1 tot en met 3, kunnen worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.