Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Biochemistry and Biotechnology

 • goedkeuringsdatum
  21/12/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 6/02/2019 (pagina 11600)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019010608
 • datum laatste wijziging
  06/02/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.264, § 3;

Gelet op het positieve advies van de Commissie Hoger Onderwijs, gegeven op 30 november 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 december 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De Master of Biochemistry and Biotechnology, met specificatie of Science, die georganiseerd wordt door de Universiteit Gent op de vestiging administratief arrondissement Gent, krijgt een vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden met toepassing van artikel II.264, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 2.

Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.