Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van een Research Master of Gerontological Sciences door de Vrije Universiteit Brussel

 • goedkeuringsdatum
  14/12/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 31/01/2019 (pagina 10404)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019010476
 • datum laatste wijziging
  31/01/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.160, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 22 november 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 10 december 2018;

Overwegende het advies van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie, gegeven op 29 oktober 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De Vrije Universiteit Brussel kan een onderzoeksmaster Research Master of Gerontological Sciences organiseren van honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is het Engels.

ART 2.

Artikel 1 treedt in werking vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.