Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master in de dans en de Master of Dance als nieuwe opleidingen van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

 • goedkeuringsdatum
  7/12/2018
 • publicatiedatum
  B.S. 28/01/2019 (pagina 9075)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019030024
 • datum laatste wijziging
  28/01/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.88, artikel II.152, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 mei 2018, en artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 mei 2018;

Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 31 mei 2017;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 13 november 2018 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Overwegende het positief oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs van 31 mei 2017 tot het organiseren van de anderstalige masteropleiding Master of Dance;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 27 november 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De masteropleiding `master in de dans', met specificatie of Arts, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, vestiging Antwerpen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Muziek en podiumkunsten. De studieomvang van de opleiding bedraagt zestig studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 2.

De masteropleiding `Master of Dance', met specificatie of Arts, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, vestiging Antwerpen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Muziek en podiumkunsten. De studieomvang van de opleiding bedraagt zestig studiepunten en de onderwijstaal is Engels.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.