Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de maatschappijwetenschappen, de educatieve master in de economie, de educatieve master in de cultuurwetenschappen, de educatieve master in de talen, de educatieve master in de wetenschappen en technologie, de educatieve master in de gezondheidswetenschappen, de educatieve master in de gedragswetenschappen en de educatieve master in de lichamelijke opvoeding als nieuwe opleidingen van de Universiteit Gent

 • goedkeuringsdatum
  7/06/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 29/08/2019 (pagina 83112)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019014176
 • datum laatste wijziging
  29/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.81, gewijzigd bij het besluit van 22 mei 2015, artikel II.100/2, § 2 en § 3, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.114, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018 en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018 en 1 maart 2019, en, artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op de positieve toetsingsbesluiten van 6 mei 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 mei 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de vastlegging van de lijst van de educatieve masteropleidingen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De "educatieve master in de maatschappijwetenschappen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent, met volgende afstudeerrichtingen:
1° communicatiewetenschappen;
2° criminologische wetenschappen;
3° politieke wetenschappen;
4° rechten;
5° sociologie.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Politieke en sociale wetenschappen. De studieomvang bedraagt negentig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Universiteit Gent worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Gent. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag eveneens worden georganiseerd in de vestigingen Brugge en Oudenaarde, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

Het verkort traject, mag eveneens worden georganiseerd in de vestiging Kortrijk, vermeld in artikel II.100/2, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 2.

De "educatieve master in de economie", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent, met volgende afstudeerrichtingen:
1° bestuurskunde en publiek management;
2° economische wetenschappen;
3° handelswetenschappen;
4° toegepaste economische wetenschappen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in de studiegebieden Economische en toegepaste economische wetenscheppen en Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang bedraagt negentig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Universiteit Gent worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Gent. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag eveneens worden georganiseerd in de vestigingen Brugge en Oudenaarde, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

Het verkort traject, mag eveneens worden georganiseerd in de vestiging Kortrijk, vermeld in artikel II.100/2, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 3.

De "educatieve master in de cultuurwetenschappen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent, met volgende afstudeerrichtingen:
1° archeologie;
2° geschiedenis;
3° kunstwetenschappen;
4° moraalwetenschappen;
5° wijsbegeerte.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in de studiegebieden Archeologie en kunstwetenschappen, Geschiedenis en Wijsbegeerte en moraalwetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Universiteit Gent worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Gent. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag eveneens worden georganiseerd in de vestigingen Brugge en Oudenaarde, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

Het verkort traject, mag eveneens worden georganiseerd in de vestiging Kortrijk, vermeld in artikel II.100/2, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 4.

De "educatieve master in de talen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent, met volgende afstudeerrichtingen:
1° taal- en letterkunde;
2° toegepaste taalkunde;
3° Oosterse talen en culturen;
4° Afrikaanse talen en culturen;
5° Oost-Europese talen en culturen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in de studiegebieden Taal- en letterkunde en Toegepaste taalkunde. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Universiteit Gent worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Gent. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag eveneens worden georganiseerd in de vestigingen Brugge en Oudenaarde, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

Het verkort traject, mag eveneens worden georganiseerd in de vestiging Kortrijk, vermeld in artikel II.100/2, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 5.

De "educatieve master in de wetenschappen en technologie", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent, met volgende afstudeerrichtingen:
1° biochemie en biotechnologie;
2° biologie;
3° chemie;
4° fysica en sterrenkunde;
5° geografie;
6° geologie;
7° informatica;
8° wiskunde;
9° bio-engineering;
10° engineering en technologie.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Wetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Universiteit Gent worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Gent. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag eveneens worden georganiseerd in de vestigingen Brugge en Oudenaarde, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

Het verkort traject, mag eveneens worden georganiseerd in de vestiging Kortrijk, vermeld in artikel II.100/2, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 6.

De "educatieve master in de gezondheidswetenschappen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent, met volgende afstudeerrichtingen:
1° diergeneeskunde;
2° farmaceutische wetenschappen;
3° medische wetenschappen;
4° sociale gezondheidswetenschappen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in de studiegebieden Sociale gezondheidswetenschappen, Geneeskunde en Biomedische wetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Universiteit Gent worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Gent. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag eveneens worden georganiseerd in de vestigingen Brugge en Oudenaarde, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

Het verkort traject, mag eveneens worden georganiseerd in de vestiging Kortrijk, vermeld in artikel II.100/2, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 7.

De "educatieve master in de gedragswetenschappen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent, met volgende afstudeerrichtingen:
1° pedagogische wetenschappen;
2° psychologie.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Universiteit Gent worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Gent. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag eveneens worden georganiseerd in de vestigingen Brugge en Oudenaarde, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

Het verkort traject, mag eveneens worden georganiseerd in de vestiging Kortrijk, vermeld in artikel II.100/2, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 8.

De "educatieve master in de lichamelijke opvoeding", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Bewegings- en revalidatiewetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Universiteit Gent worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Gent. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag eveneens worden georganiseerd in de vestigingen Brugge en Oudenaarde, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

Het verkort traject, mag eveneens worden georganiseerd in de vestiging Kortrijk, vermeld in artikel II.100/2, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 9.

De opleidingen, vermeld in artikel 1 tot en met 8, kunnen worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.