Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de godsdienst, de educatieve master in de economie, de educatieve master in de talen, de educatieve master in de wetenschappen en technologie en de educatieve master in de ontwerpwetenschappen als nieuwe opleidingen van de Katholieke Universiteit Leuven

 • goedkeuringsdatum
  7/06/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 29/08/2019 (pagina 83117)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019014181
 • datum laatste wijziging
  29/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.78, gewijzigd bij het besluit van 22 mei 2015, artikel II.100/2, § 2, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.114, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018 en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018 en 1 maart 2019, en, artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op de positieve toetsingsbesluiten van 6 mei 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 mei 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de vastlegging van de lijst van de educatieve masteropleidingen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De "educatieve master in de godsdienst", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht. De studieomvang bedraagt negentig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Katholieke Universiteit Leuven worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Leuven. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag eveneens worden georganiseerd in de vestigingen Leuven, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Diepenbeek, Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Kortrijk en Geel, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 2.

De "educatieve master in de economie", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in de studiegebieden Economische en toegepaste economische wetenschappen en Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang bedraagt negentig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Katholieke Universiteit Leuven worden georganiseerd in de vestigingen administratief arrondissement Leuven, Brussel-Hoofdstad en Antwerpen. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag eveneens worden georganiseerd in de vestigingen Leuven, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Diepenbeek, Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Kortrijk en Geel, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 3.

De "educatieve master in de talen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in de studiegebieden Taal- en letterkunde en Toegepaste taalkunde. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Katholieke Universiteit Leuven worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Leuven. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag eveneens worden georganiseerd in de vestigingen Leuven, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Diepenbeek, Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Kortrijk en Geel, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 4.

De "educatieve master in de wetenschappen en technologie", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Wetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Katholieke Universiteit Leuven worden georganiseerd in de vestiging administratief arrondissement Leuven. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag eveneens worden georganiseerd in de vestigingen Leuven, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Diepenbeek, Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Kortrijk en Geel, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 5.

De "educatieve master in de ontwerpwetenschappen", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Architectuur. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door de Katholieke Universiteit Leuven worden georganiseerd in de vestigingen Brussel-Hoofdstad en Gent. Het verkort traject, vermeld in artikel II.114, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, mag eveneens worden georganiseerd in de vestigingen Leuven, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Diepenbeek, Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Kortrijk en Geel, onder voorbehoud van een overeenkomst met de betrokken centra voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

ART 6.

De opleidingen, vermeld in artikel 1 tot en met 5, kunnen worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.