Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    17 MEI 2019
  • publicatiedatum
    B.S.06/08/2019
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    06/08/2019

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.98, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.100/2, § 1, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.112, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018, artikel II.152, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op het positieve toetsingsbesluit van 25 februari 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 mei 2019;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 10 mei 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het "educatief graduaat in het secundair onderwijs", wordt erkend als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Onderwijs. De studieomvang bedraagt negentig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, mag door Thomas More Mechelen-Antwerpen worden georganiseerd in de vestiging Mechelen. De opleiding mag eveneens worden aangeboden op de vestiging Antwerpen, onder voorbehoud van een overeenkomst met het betrokken centrum voor volwassenonderwijs, vermeld in artikel II.100/2, § 1, van de Codex Hoger Onderwijs van 13 oktober 2013.

Art. 2.

De opleiding, vermeld in artikel 1, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.