Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

 • goedkeuringsdatum
  19/07/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 20/08/2019 (pagina 79803)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019013971
 • datum laatste wijziging
  20/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.94, § 1, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018 artikel II.395, § 2, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019;
Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 26 maart 2019;
Gelet op het toetsingsbesluit van 27 mei 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 8 juli 2019;
Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het Internet of Things;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in het Internet of Things' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen, vestiging Antwerpen.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2019-2020.

ART 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.