Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectie van samenwerkingsplatformen voor het lerarenplatform in het secundair onderwijs

 • goedkeuringsdatum
  19/07/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 20/08/2019 (pagina 79808)
 • bron

  Numac : 2019013886
 • datum laatste wijziging
  01/10/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 22/4, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2018;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 16 juli 2019;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART 1.

In de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, zijn de samenwerkingsplatformen opgenomen die tijdens het schooljaar 2019-2020 deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform in het secundair onderwijs, vermeld in deel III, titel 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 2/1, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010.

ART 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2019.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage

Samenwerkingsplatformen als vermeld in artikel 1

Geselecteerde samenwerkingsplatformen voor het pilootproject lerarenplatform:
1° scholengemeenschap Aalst (113555) + Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten (51086);
2° scholengemeenschap SGGO Fluxus Geel/Herentals/Westerlo (111617) + scholengemeenschap SGGO Fluxus Lier/Mortsel/Edegem (111609).
3° scholengemeenschap Kortrijk (111484);
4° scholengemeenschap Lieven Gevaert (130732);
5° scholengemeenschap Mechelen - Keerbergen - Heist op den Berg (112003);
6° scholengemeenschap Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg (111518);
7° scholengemeenschap Artevelde (111542);
8° scholengemeenschap SGKSO Sint-Gorik Brussel (111393);
9° scholengemeenschap SGKSO Antwerpen-Oost (113001);
10° scholengemeenschap SGKSO De Bron Gent-Zuid (113291) + scholengemeenschap SGKSO Edith Stein Gent-Centrum (113282) + scholengemeenschap SGKSO Stroming Gent Noord-West (113274);
11° scholengemeenschap SGKSO Ekeren - Merksem (112995) ;
12° scholengemeenschap SGKSO Oscar Romero (112987).