Besluit van de Vlaamse Regering tot registratie van Performing Arts Research and Training Studios vzw (P.A.R.T.S.) als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs

 • goedkeuringsdatum
  28/06/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 19/08/2019 (pagina 78437)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019013903
 • datum laatste wijziging
  19/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.6, gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel II.152, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019, en artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 27 juni 2019;
Overwegende dat P.A.R.T.S. een volledig registratiedossier heeft ingediend;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :

ART 1.

Performing Arts Research and Training Studios vzw (P.A.R.T.S.), gevestigd in Brussel, wordt geregistreerd als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs.

ART 2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2019-2020.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.