Besluit van de Vlaamse Regering tot vermindering van de studieomvang van de master in de veiligheidswetenschappen

  • goedkeuringsdatum
    20 DECEMBER 2019
  • publicatiedatum
    B.S.27/01/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    27/01/2020

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.162;

Gelet op het advies van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, gegeven op 21 oktober 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 19 november 2019;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 12 december 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1.

De studieomvang van de master in de veiligheidswetenschappen, specificatie of Science, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen, wordt verminderd van honderdtwintig tot zestig studiepunten.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2020-2021.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.