Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie van maximaal 585.000 euro voor de organisatie van gezamenlijke digitale aanmeldingsprocedures voor inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 in het basis- en secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    20 DECEMBER 2019
  • publicatiedatum
    B.S.31/01/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    31/01/2020

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op :

— de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikelen 11 tot en met 14.

— het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikelen 53 tot en met 57.

— het decreet van 21 december 2018 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, artikel 18.

— het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019.

— het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

Vormvereiste(n )

De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld :

— het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 december 2019.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven :

— vermijden van kampeerrijen voor de schoolpoort;

— maximaliseren van de vrije schoolkeuze van alle ouders.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving :

— het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 37vicies semel, § 4, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011.

— Codex secundair onderwijs van 17 december 2010, artikel 110/21, § 4, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011.

Initiatiefnemer(s)

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.

Ten laste van het krediet, ingeschreven onder begrotingsartikel FB0-1FGD2GM-WT, basisallocatie 1FG092 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor het begrotingsjaar 2019, wordt een projectsubsidie verleend van 585.000 euro (vijfhonderdvijfentachtigduizend euro) voor de organisatie van gezamenlijke digitale aanmeldingsprocedures voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021.

De subsidie wordt toegekend aan de begunstigde die door alle deelnemende schoolbesturen gemandateerd werd voor het ontvangen van de subsidie.

Art. 2.

Volgende begunstigden krijgen middelen in het kader van de subsidie, vermeld in artikel 1 :

Begunstigde :

Stadsbestuur Lokeren (voor het basisonderwijs)

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer :

BE47091000296180

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207163402

Begunstigde : Stadsbestuur Oudenaarde

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE80091000315277

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 308252043

Begunstigde : Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor het gewoon basisonderwijs)

Subsidiebedrag : 25.000 euro

Rekeningnummer : BE30091001559911

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 240682635

Begunstigde : Stad Ronse

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE53091000322553

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207460432

Begunstigde : Stad Roeselare

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE07091000246266

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207432520

Begunstigde : Stad Kortrijk

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE43091000230001

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207494678

Begunstigde : Gemeente Willebroek

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE07091000120166

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207501113

Begunstigde : Gemeentebestuur Asse

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE51091000129462

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207506259

Begunstigde : Gemeentebestuur Brasschaat (voor het basisonderwijs)

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE06091000076922

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 206677801

Begunstigde : Gemeentebestuur Tervuren

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE33091000186046

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207525461

Begunstigde : Gemeente Mol

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE92091000106123

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207503388

Begunstigde : Stad Vilvoorde

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE83091000192615

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207514474

Begunstigde : Gemeente Grimbergen

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE44091000147145

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207508536

Begunstigde : Gemeentebestuur Wevelgem

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE08001900257077

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207488641

Begunstigde : Freinetschool De Boomhut

Subsidiebedrag : 2.500 euro

Rekeningnummer : BE38068227721772

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 267384458

Begunstigde : vzw PoelbergOmmeland

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE57737051448035

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 416806624

Begunstigde : Gemeentebestuur Machelen

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE53091000167353

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207539121

Begunstigde : Gemeentebestuur Balen

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE79091000068333

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207537042

Begunstigde : Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE79091000330233

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207542782

Begunstigde : Gemeente Huldenberg

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE63091000153108

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207519820

Begunstigde : Gemeente Rumst

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE45091000112789

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207510021

Begunstigde : Gemeentebestuur Wemmel

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE53091000196453

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207533379

Begunstigde : Gemeente Londerzeel

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE77091000166242

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207535755

Begunstigde : Gemeentebestuur Sint-Truiden

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE98009100491493

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207469934

Begunstigde : Gemeentebestuur Opwijk

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE45091000170989

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207511803

Begunstigde : Stadsbestuur Lommel

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE92091000484423

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207473102

Begunstigde : Gemeente Hamme

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE89091000286985

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207445762

Begunstigde : Gemeente Leopoldsburg

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE52091000483009

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207468152

Begunstigde : Stad Halle

Subsidiebedrag : 10.000 euro

Rekeningnummer : BE20091000148256

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207535458

Begunstigde : Stadsbestuur Leuven

Subsidiebedrag : 10.000 euro

Rekeningnummer : BE10091000162404

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207521503

Begunstigde : Gemeente Houthalen-Helchteren

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE18091000478965

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 216773026

Begunstigde : Stad Sint-Niklaas (voor het basisonderwijs)

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE46091000330536

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207464192

Begunstigde : Gemeentebestuur Steenokkerzeel

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE02091000185440

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 206561993

Begunstigde : Lokaal bestuur Mortsel

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE15091000106830

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207536646

Begunstigde : vzw KIOS

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE17068245603421

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 882468881

Begunstigde : Stad Tongeren

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE90091000495032

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207067482

Begunstigde : Stad Turnhout

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE26091000116429

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207533082

Begunstigde : GVB De Revinze

Subsidiebedrag : 2.500 euro

Rekeningnummer : BE92775556314623

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 443419563

Begunstigde : Gemeente Merchtem

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE40019000168363

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207511110

Begunstigde : Gemeentebestuur Denderleeuw

Subsidiebedrag : 5.000 euro Rekeningnummer :

BE88091000272841

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207439745

Begunstigde : Stad Geel

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE91091000858376

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 212212541

Begunstigde : Stad Gent - departement onderwijs, opvoeding en jeugd (voor het gewoon basisonderwijs)

Subsidiebedrag : 25.000 euro

Rekeningnummer : BE34091000277790

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207451227

Begunstigde : Stad Antwerpen, CS/Onderwijs (voor het gewoon basisonderwijs)

Subsidiebedrag : 25.000 euro

Rekeningnummer : BE53096110040053

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207500123

Begunstigde : Stad Antwerpen, CS/Onderwijs (voor het buitengewoon basisonderwijs)

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE53096110040053

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 207500123

Begunstigde : Stad Beringen

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE78 0910 0046 1688

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0.207.465.281

Begunstigde : Stad Lier

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE82091000100968

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207502301

Begunstigde : Gemeentebestuur Kampenhout

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE75091000157451

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207533280

Begunstigde : Gemeente Zaventem

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE13091000204739

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207515068

Begunstigde : Gemeente Temse

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE51091000333162

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207464588

Begunstigde : Lokaal Bestuur Wetteren

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE65091000947696

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0212182649

Begunstigde : Gemeentebestuur Affligem

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE49091000149771

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207509031

Begunstigde : Gemeente Hoeilaart

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE87091000152094

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0206562092

Begunstigde : Gemeentebestuur Kortenberg

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE27091000159673

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207520810

Begunstigde : Lokaal bestuur De Pinte

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE64091000273952

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207450534

Begunstigde : Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Subsidiebedrag : 10.000 euro

Rekeningnummer : BE06091000115722

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207509724

Begunstigde : Gemeentebestuur Overijse

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE72091000173316

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207512001

Begunstigde : Gemeente Meise

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE73091000168060

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 2075511011

Begunstigde : Gemeentebestuur Zele

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE15091000339630

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207.447.663

Begunstigde : Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor de scholen van het buitengewoon basisonderwijs)

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE30091001559911

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0240.682.635

Begunstigde : Gemeentebestuur Wijnegem

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE51091000119762

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207.533.775

Begunstigde : OCMW Dilbeek

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE35091000883537

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0212.247.282

Begunstigde : Gemeentebestuur Kuurne

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE39091000092536

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207.430.342

Begunstigde : Vrij Basisonderwijs - de StapSteen

Subsidiebedrag : 5.000 euro Rekeningnummer : BE58775593267579

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0439.553.124

Begunstigde : Lokaal bestuur Edegem Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE16091000082174 Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207.537.933

Begunstigde : Gemeente Merchtem

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE40019000168363

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207.511.110

Begunstigde : BuBaO vzw Sint-Lievenspoort

Subsidiebedrag : 2.500 euro

Rekeningnummer : BE90290002804432

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0410.570.712

Begunstigde : Gemeentebestuur Evergem

Subsidiebedrag : 5.000 euro Rekeningnummer : BE14091000277083

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0194.100.491

Begunstigde : Gemeentebestuur Holsbeek Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE96091000152805

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207.519.622

Begunstigde : BMOK vzw

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE14466555303183

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0411.882.685

Begunstigde : Gemeente Schelle

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE12091000113092

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207.536.547

Begunstigde : GO! SBSO Nautica Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE75 0910 1972 2351

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 02.6737.7233

Begunstigde : Gemeentebestuur Brasschaat (voor het secundair onderwijs)

Subsidiebedrag : 2.500 euro

Rekeningnummer : BE06 0910 0007 6922

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0206.677.801

Begunstigde : Stadsbestuur Lokeren (voor het secundair onderwijs)

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE47 0910 0029 6180

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207.463.402

Begunstigde : Sint-Rita College

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE48 4155 0049 2127

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0414.456.551

Begunstigde : Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor het gewoon secundair onderwijs)

Subsidiebedrag : 10.000 euro

Rekeningnummer : BE30 0910 0155 9911

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0240.682.635

Begunstigde : Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor het buitengewoon secundair onderwijs)

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE30 0910 0155 9911

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0240.682.635

Begunstigde : Stadsbestuur Gent (voor het gewoon secundair onderwijs)

Subsidiebedrag : 25.000 euro

Rekeningnummer : BE34 0910 0027 7790

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207.451.227

Begunstigde : Stadsbestuur Gent (voor het buitengewoon secundair onderwijs)

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE34 0910 0027 7790

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207.451.227

Begunstigde : BuSO Oosterlo

Subsidiebedrag : 2.500 euro

Rekeningnummer : BE94 0018 1084 5914

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0417.991.509

Begunstigde : IBSO Woudlucht

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE42 0682 1016 2954

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0267.378.817

Begunstigde : GO! De Passer

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE19 0910 2119 2812

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0267.384.458

Begunstigde : Stamina

Subsidiebedrag : 2.500 euro

Rekeningnummer : BE88 0910 1996 3841

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0267.384.458

Begunstigde : VZW Comité voor Onderwijs Annuntiaten Heverlee - Secundair onderwijs

Subsidiebedrag : 40.000 euro

Rekeningnummer : BE66 4314 7457 0143

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0409.797.482

Begunstigde : Scholengroep Fluxus – Campus Het Spoor Subsidiebedrag : 2.500 euro

Rekeningnummer : BE48 0682 3308 1327

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0267.377.233

Begunstigde : Stad Antwerpen (voor het gewoon secundair onderwijs)

Subsidiebedrag : 30.000 euro

Rekeningnummer : BE53 0961 1004 0053

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207.500.123

Begunstigde : Stad Sint-Niklaas (voor het gewoon secundair onderwijs)

Subsidiebedrag : 10.000 euro

Rekeningnummer : BE46 0910 0033 0536

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0207.464.192

Begunstigde : GO! IBSO De Horizon

Subsidiebedrag : 5.000 euro

Rekeningnummer : BE06 0682 0504 7822

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0850.037.724

Begunstigde : SBSO Zonnebos

Subsidiebedrag : 2.500 euro

Rekeningnummer : BE11 0910 1984 8148

Vestigingsnummer/ondernemingsnummer : 0267.375.649

Art. 3.

De subsidie, vermeld in artikel 1, heeft betrekking op de periode van 24 april 2019 tot en met 30 juni 2020.

Art. 4.

1° Een eerste schijf van 80% wordt uitbetaald na de goedkeuring van dit besluit en de vastlegging van de middelen;

2° Naargelang het onderwijsniveau kan het saldo van de subsidie kan pas betaald worden na de goedkeuring door de afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs van het Departement Onderwijs en Vorming, of de afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding van het financieel verslag met verantwoordingsstukken, waaruit blijkt dat de uitgaven zijn gedaan binnen de periode, vermeld in artikel 3. De begunstigde stelt, naargelang het onderwijsniveau, de stukken uiterlijk op 1 juli 2020 ter beschikking van de afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs of de afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding van het Departement Onderwijs en Vorming;

3° De verantwoordingsstukken moeten worden ingediend conform de richtlijnen van het departement Onderwijs en Vorming.

Art. 5.

Alle briefwisseling, overleg en betalingen tussen de afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs of de afdeling Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs en de begunstigde worden geregeld via het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, departement Onderwijs en Vorming, afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs, of in voorkomend geval, de afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding, Koning Albert IIlaan 15, 1210 Brussel.

Art. 6.

Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende instantie te verhogen, is de begunstigde verplicht om bij elke communicatie over het gesubsidieerde project, vermeld in artikel 1, op elke informatiedrager gebruik te maken van het logo van de Vlaamse overheid met of zonder bijschrift. De standaardlogo’s met een en zonder bijschrift bevinden zich op de website van het ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 7.

Met behoud van de toepassing van de bepalingen over administratie en begrotingscontrole aanvaardt de begunstigde de controle op de uitvoering van het project, vermeld in artikel 1, door de gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse overheid en/of het Rekenhof.

Art. 8.

§ 1. De begunstigde zal het bedrag of een gedeelte van de verleende subsidie onmiddellijk terugbetalen als de subsidieverstrekker vaststelt dat de toekenningsvoorwaarden onvolledig, onzorgvuldig, niet of niet op tijd werden vervuld, of als de subsidie werd aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor ze werd verleend.

§ 2. De subsidie wordt toegekend onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van het aanmeldingsdossier bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Indien de goedkeuring ontbreekt, of het dossier niet werd goedgekeurd, wordt de subsidie teruggevorderd.

Art. 9.

De subsidieverstrekker kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade aan goederen en personen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de uitvoering van de opdracht, vermeld in artikel 1.

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, is belast met de uitvoering van dit besluit.