Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-master- opleiding Master in Tropical Medicine als nieuwe opleiding van het Instituut voor Tropische Geneeskunde

  • goedkeuringsdatum
    14 FEBRUARI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.16/03/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    16/03/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel 152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018 en 1 maart 2019, en artikel 153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019. Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Commissie Hoger Onderwijs gaf een positief oordeel over de macrodoelmatigheid op 24 mei 2019.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 2 december 2019.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 20 januari 2020.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De master-na-masteropleiding Master in Tropical Medicine, met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, met de volgende afstudeerrichtingen:

1° Clinical Sciences;

2° Biomedical Sciences.

De studieomvang van de opleiding, vermeld in het eerste lid, bedraagt zestig studiepunten en de onderwijstaal is Engels.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.