Individuele rekening (kalenderjaar 2019)

 • referentie
  PERS/2020/01/1F3C8G
 • publicatiedatum
  25/03/2020
 • datum laatste wijziging
  25/03/2020
 • wettelijke basis
  Koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten (Belgisch Staatsblad van 27/8/1980)
 • contactpersoon
  Uw werkstation,
 • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verspreidt vanaf 25 maart 2020 de ‘Individuele rekening (kalenderjaar 2019)’ digitaal.

1. Inleiding

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) verspreidt vanaf 25 maart 2020 de ‘Individuele rekening (kalenderjaar 2019)’ digitaal via Mijn Onderwijs: Personeel. Aanmelden gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart, de app Itsme®, een token of een beveiligingscode. De website is raadpleegbaar via pc, tablet of smartphone.

2. De ‘individuele rekening’

U ontving tijdens het kalenderjaar 2019 een salaris rechtstreeks van de centrale onderwijsadministratie. Dan ontvangt u vanaf 25 maart 2020 een ‘Individuele rekening’ met betrekking tot het kalenderjaar 2019.

Bij elke salarisbetaling ontvangt u een gedetailleerde salarisbrief. Het document ‘Individuele rekening’ biedt een overzicht van de maandelijkse salaris- en andere betalingen (vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging) die u tijdens het voorgaande kalenderjaar hebt ontvangen, aangevuld met informatie die meegedeeld is aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

De gedetailleerde salarisbrieven bevatten alle informatie over de betaling waarop ze betrekking hebben. Om tegemoet te komen aan een aantal vragen vanuit het onderwijsveld bezorgt het Agentschap voor Onderwijsdiensten jaarlijks automatisch de ‘Individuele rekening’ aan alle personeelsleden van het onderwijs die tijdens het voorgaande kalenderjaar een salarisbetaling ontvangen hebben.

Het document ‘Individuele rekening’ wordt, net als alle salarisbrieven, bewaard op de website Mijn Onderwijs: Personeel.

De salarisbrieven maken integraal deel uit van de ‘Individuele rekening’.

3. Doel van de ‘Individuele rekening’

De ‘Individuele rekening’ is een sociaal document dat aangeboden wordt als overzicht (zie ook verder in punt 6.2 bij ‘Veelgestelde vragen’). In principe hoeft u met dit document dus verder niets te ondernemen.

4. Digitale verspreiding van de ‘Individuele rekening’

Vanaf 25 maart 2020 verspreidt AGODI de documenten ‘Individuele rekening’ digitaal.

Enkel aan de personeelsleden die uitdrukkelijk gevraagd hebben om hun salarisbrieven verder op papier te blijven ontvangen, zal de ‘Individuele rekening’ ook op papier worden opgestuurd via de post.

Een personeelslid ontvangt maar één individuele rekening per jaar.

5. Bijzondere aandachtspunten

 • De ‘Individuele rekening’ wordt ook wel ‘Jaarrekening’ of ‘Individuele jaarrekening’ genoemd. Al die begrippen zijn dus synoniemen.
 • De ‘Individuele rekening’ dient niet om uw belastingaangifte in te vullen. Daarvoor moet u de fiscale documenten gebruiken die u eveneens van AGODI ontvangt op Mijn Onderwijs: Personeel.
 • Het aantal arbeidsdagen en -uren op de individuele rekening zijn door de onderwijsadministratie meegedeeld aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Het aantal dagen en uren wordt bepaald conform de onderrichtingen van de RSZ. Dat aantal stemt dus niet noodzakelijk overeen met het aantal dagen en uren waarop u effectief hebt gewerkt. Enkel uw juridische werkgever (inrichtende macht, schoolbestuur) beschikt over die laatste gegevens.
 • De ‘Individuele rekening’ wordt bewaard op de website Mijn Onderwijs: Personeel (bij ‘Documenten’, trefwoord ‘Individuele rekening’).

6. Hebt u vragen bij uw ‘Individuele rekening’?

6.1. Voor inhoudelijke vragen over uw personeelsdossier, uw salarisbetaling(en) en/of uw ‘Individuele rekening’ kunt u steeds terecht bij uw dossier- en relatiebeheerder. U vindt de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van die persoon in de rubriek ‘Contactgegevens’ op de ‘Individuele rekening’.

U hebt de keuze om uw dossierbeheerder telefonisch of via e-mail te contacteren. Uw dossierbeheerder of een collega is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur.

6.2. U vindt op de website www.agodi.be/salaris een aantal veelgestelde vragen en het antwoord daarop.

7. Informeren van alle personeelsleden

AGODI vraagt aan de directies van de onderwijsinstellingen om hun personeelsleden te informeren over deze omzendbrief.

Daarnaast vraagt AGODI hen ook om ieder nieuw personeelslid in hun instelling op de hoogte te brengen over deze omzendbrief.