Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de initiële masteropleiding master in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent

  • goedkeuringsdatum
    15 MEI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.18/06/2020
  • datum laatste wijziging
    18/06/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.81, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018 en 1 maart 2019, en artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Commissie Hoger Onderwijs heeft een positief oordeel over de macrodoelmatigheid gegeven op 24 mei 2019.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie heeft een positief toetsingsbesluit vastgesteld op 31 maart 2020.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 30 april 2020.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De initiële masteropleiding master in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie, met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent, vestiging Kortrijk.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie. De studieomvang bedraagt zestig studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

Diegene die de opleiding, vermeld in het eerste lid, heeft voltooid, mag naast de titel van master de titel van industrieel ingenieur voeren.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2021-2022.

Art. 2.

De initiële masteropleiding master in de industriële wetenschappen: milieukunde, met specificatie of Science, georganiseerd door de Universiteit Gent, vestiging Kortrijk, wordt parallel met de uitbouw van de opleiding, vermeld in artikel 1, eerste lid, afgebouwd.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.