Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van UC Limburg

  • goedkeuringsdatum
    29 MEI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.29/06/2020
  • datum laatste wijziging
    29/06/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.97, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- UC Limburg en Qrios vzw ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 23 oktober 2017.

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 24 maart 2020.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 27 mei 2020.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de hernieuwbare energiesystemen.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

De graduaatsopleiding `graduaat in de hernieuwbare energiesystemen' wordt erkend als nieuwe opleiding van UC Limburg, vestiging Diepenbeek.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Industriƫle wetenschappen en technologie. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.