Decreet over vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw

  • goedkeuringsdatum
    19 JUNI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.16/07/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    16/07/2020

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet over vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

De aanvraag van vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs, die is ingediend door de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw, Gitschotellei 188 in 2140 Borgerhout, is ontvankelijk. De vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands worden gelijkwaardig verklaard.

De in het eerste lid vermelde Federatie omvat volgende schoolbesturen:

1° vzw Hiberniaschool, Middelbare Steinerschool;

2° vzw Middelbare Steinerschool Vlaanderen.

Art. 3.

De vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands voor het eerste leerjaar A en het tweede leerjaar A zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit decreet is gevoegd.

De vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands voor het eerste leerjaar B en het tweede leerjaar B zijn opgenomen in bijlage 2, die bij dit decreet is gevoegd.

Art. 4.

De vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands treden in werking op 1 september 2020 voor het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B en op 1 september 2021 voor het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B.

Bijlagen

Bijlage 1

Vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands voor het eerste leerjaar A en het tweede leerjaar A

Bijlage 2

Vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands voor het eerste leerjaar B en het tweede leerjaar B