Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het thema "ontwikkeling van gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen in Vlaanderen" als thema voor de erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2020
  • publicatiedatum
    B.S.08/09/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    08/09/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- artikel III.76, § 1, van de codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013;

- artikel 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 24 juni 2020.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 10 juli 2020.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

In uitvoering van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten wordt het thema "ontwikkeling van gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen in Vlaanderen" als thema voor erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt vastgesteld.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.