Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de podium- en eventtechnieken'

  • goedkeuringsdatum
    04/09/2020
  • publicatiedatum
    B.S.13/10/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    13/10/2020

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15 gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 6 juli 2020;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 juli 2020;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie Podiumtechnicus beeld;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie Podiumtechnicus geluid;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie Podiumtechnicus licht;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie Podiumtechnicus mechanica;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging,

Besluit :

Art. 1.

De onderwijskwalificatie graduaat in de podium- en eventtechnieken wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur. De onderwijskwalificatie, heeft de volgende vier afstudeerrichtingen:

1° Beeld en projectie;

2° Belichting;

3° Geluid;

4° Podiummechanica.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied muziek en podiumkunsten van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

Art. 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de podium- en eventtechnieken zijn opgenomen in de volgende beroepskwalificaties:

1° de beroepskwalificatie podiumtechnicus beeld, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus beeld;

2° de beroepskwalificatie podiumtechnicus licht, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus licht;

3° de beroepskwalificatie podiumtechnicus geluid, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus geluid;

4° de beroepskwalificatie podiumtechnicus mechanica, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus mechanica.

De onderscheiden competenties van de beroepskwalificaties, vermeld in het eerste lid, vormen de volgende afstudeerrichtingen:

1° de afstudeerrichting Beeld en projectie, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificatie, vermeld in het eerste lid, 1°, omvat;

2° de afstudeerrichting Belichting, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificatie, vermeld in het eerste lid, 2°, omvat;

3° de afstudeerrichting Geluid, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificatie, vermeld in het eerste lid, 3°, omvat;

4° de afstudeerrichting Podiummechanica, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificatie, vermeld in het eerste lid, 4°, omvat.

Art. 3.

De onderwijskwalificatie graduaat in de podium- en eventtechnieken is niet inhoudelijk verwant met een bestaande hbo5-opleiding.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.