Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of Innovative Health Technology als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven

 • goedkeuringsdatum
  7/06/2019
 • publicatiedatum
  B.S. 2/08/2019 (pagina 75884)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2019041470
 • datum laatste wijziging
  02/08/2019

Aanhef

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.78, § 1, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018 en 1 maart 2019, en, artikel II.153, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op het positieve toetsingsbesluit van 15 april 2019 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 mei 2019;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART 1.

De master-na-masteropleiding "Master of Innovative Health Technology", met specificatie of Science, wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven, vestiging administratief arrondissement Leuven.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie. De studieomvang bedraagt zestig studiepunten. De onderwijstaal is Engels.

ART 2.

De opleiding, vermeld in artikel 1, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021.

ART 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.