Ministerieel besluit tot vaststelling van de data van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2021

  • goedkeuringsdatum
    22/12/2020
  • publicatiedatum
    B.S.27/01/2021
  • datum laatste wijziging
    27/01/2021

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.187, § 6, vervangen bij het decreet van 8 december 2017;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de organisatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts, artikels 19 en 20.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- elk jaar moeten het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts worden georganiseerd op een verschillende datum in de periode van 1 tot 15 juli, waarbij het toelatingsexamen arts voorafgaat aan het toelatingsexamen tandarts. De minister maakt deze data tijdig bekend.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND BESLUIT:

Artikel 1.

§ 1. Het toelatingsexamen arts vindt plaats op dinsdag 6 juli 2021.

§ 2. Het toelatingsexamen tandarts vindt plaats op woensdag 7 juli 2021.