Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    8 JANUARI 2021
  • publicatiedatum
    B.S.12/02/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    12/02/2021

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 289, § 7, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2020.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten hebben advies gegeven op 14 december 2020.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 17 december 2020.

- Begrotingsakkoord is niet vereist.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

Aan de volgende onderwijsinstellingen wordt, met toepassing van artikel 289, § 7, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, voor het schooljaar 2021-2022 toestemming verleend om de volgende programmatie te doen:

1° buso Sint-Lodewijk

Kwatrechtsteenweg 168

9230 Wetteren

2e graad Maatschappij en Welzijn tso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: dubbele finaliteit;

2° GO! school voor buso Reynaertschool

Wolfputstraat 42

9041 Oostakker

2e graad Technologische Wetenschappen tso

studiegebied/domein: STEM

finaliteit: doorstroom;

3° buso KIDS

Borggravevijversstraat 9

3500 Hasselt

3e graad Informaticabeheer tso

studiegebied/domein: Handel;

4° IVIO Binnenhof

Peperstraat 27

9000 Gent

2e graad Maatschappij- en Welzijnswetenschappen tso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: doorstroom;

5° IVIO Binnenhof

Peperstraat 27

9000 Gent

3e graad Sociale en Technische Wetenschappen tso

studiegebied/domein: Personenzorg;

6° buso Sint-Jansberg

Weertersteenweg 135

3680 Maaseik

3e graad specialisatiejaar Interieurinrichting bso

studiegebied/domein: Hout;

7° buso Sint-Jansberg

Weertersteenweg 135

3680 Maaseik

3e graad specialisatiejaar Fotolassen bso

studiegebied/domein: Mechanica;

8° GO! Busleyden Ath. De Beemden

Stuivenberglaan 135

2800 Mechelen

2e graad Bedrijf en Organisatie tso

studiegebied/domein: Economie en organisatie

finaliteit: dubbele finaliteit;

9° GO! Busleyden Ath. De Beemden

Stuivenberglaan 135 2800 Mechelen

2e graad Natuurwetenschappen aso

studiegebied/domein: domeinoverschrijdend

finaliteit: doorstroom;

10° GO! SBSO Sibbo

Corversstraat 33 3700 Tongeren

2e graad Bedrijfswetenschappen tso

studiegebied/domein: Economie en organisatie

finaliteit: doorstroom;

11° GO! SBSO Sibbo

Corversstraat 33

3700 Tongeren

2e graad Zorg en Welzijn bso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: arbeidsmarkt;

12° GO! SBSO De Branding

Maurits Sabbestraat 8

8400 Oostende

3e graad Wetenschappen-Wiskunde aso

studiegebied/domein: domeinoverschrijdend;

13° GO! SBSO De Branding

Maurits Sabbestraat 8

8400 Oostende

3e graad Moderne Talen-Wetenschappen aso

studiegebied/domein: domeinoverschrijdend; 1

4° GO! SBSO De Branding

Maurits Sabbestraat 8

8400 Oostende

3e graad Economie-Wiskunde aso

studiegebied/domein: domeinoverschrijdend;

15° GO! SBSO De Branding

Maurits Sabbestraat 8

8400 Oostende

3e graad Economie-Moderne Talen aso

studiegebied/domein: domeinoverschrijdend;

16° Sint-Paulusschool campus VTI/VIBSO

Toekomststraat 75

8790 Waregem

2e graad Economische Wetenschappen aso

studiegebied/domein: domeinoverschrijdend

finaliteit: doorstroom;

17° Sint-Paulusschool campus VTI/VIBSO

Toekomststraat 75

8790 Waregem

2e graad Humane Wetenschappen aso

studiegebied/domein: domeinoverschrijdend

finaliteit: doorstroom;

18° Sint-Paulusschool campus VTI/VIBSO

Toekomststraat 75

8790 Waregem

2e graad Latijn aso

studiegebied/domein: domeinoverschrijdend

finaliteit: doorstroom;

19° Sint-Paulusschool campus VTI/VIBSO

Toekomststraat 75

8790 Waregem

2e graad Moderealisatie en Textielverzorging bso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: arbeidsmarkt;

20° Sint-Paulusschool campus VTI/VIBSO

Toekomststraat 75

8790 Waregem 2e graad Zorg en Welzijn bso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: arbeidsmarkt;

21° Sint-Paulusschool campus VTI/VIBSO

Toekomststraat 75

8790 Waregem 2e graad Moderne Talen aso

studiegebied/domein: domeinoverschrijdend

finaliteit: doorstroom;

22° provinciale school buso - PROVIL ION

Duinenstraat 1 3920 Lommel

2e graad Biotechnieken tso

studiegebied/domein: STEM

finaliteit: dubbele finaliteit;

23° provinciale school buso - PROVIL ION

Duinenstraat 1

3920 Lommel

2e graad Technologische Wetenschappen tso

studiegebied/domein: STEM

finaliteit: doorstroom;

24° buso De Ast

Boeschepestraat 46

8970 Poperinge

3e graad Handel tso

studiegebied/domein: Economie en organisatie;

25° buso De Ast

Boeschepestraat 46

8970 Poperinge

3e graad Techniek-Wetenschappen tso

studiegebied/domein: STEM;

26° buso De Ast

Boeschepestraat 46

8970 Poperinge

3e graad Kantoor bso

studiegebied/domein: Economie en organisatie;

27° buso De Ast

Boeschepestraat 46

8970 Poperinge

3e graad Verzorging bso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn;

28° buso De Ast

Boeschepestraat 46

8970 Poperinge

3e graad Tuinbouw en Groenvoorziening

bso studiegebied/domein: Land- en tuinbouw;

29° buso Sint-Gerardus

Sint-Gerardusdreef 1

3590 Diepenbeek

2e graad Bedrijfswetenschappen tso

studiegebied/domein: Economie en organisatie

finaliteit: doorstroom;

30° buso Sint-Gerardus

Sint-Gerardusdreef 1

3590 Diepenbeek

2e graad Maatschappij en Welzijnswetenschappen tso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: doorstroom;

31° buso Sint-Gerardus

Sint-Gerardusdreef 1

3590 Diepenbeek

2e graad Maatschappij en Welzijn tso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: dubbele finaliteit;

32° buso Sint-Gerardus

Sint-Gerardusdreef 1

3590 Diepenbeek 2e graad Zorg en Welzijn bso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: arbeidsmarkt.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.