Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    26 FEBRUARI 2021
  • publicatiedatum
    B.S.25/03/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    25/03/2021

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 289, § 7, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2020. Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten hebben advies gegeven op 4 februari 2021;

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 10 februari 2021;

- Begrotingsakkoord is niet verreist.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

Aan de volgende onderwijsinstellingen wordt, met toepassing van artikel 289, § 7 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, voor het schooljaar 2021-2022 toestemming verleend om de volgende programmatie te doen:

1° buso De Passer

Vijverhoflaan 13

8200 Sint-Michiels

2e graad Biotechnische Wetenschappen tso studiegebied/domein: STEM

finaliteit: doorstroom;

2° buso De Passer

Vijverhoflaan 13

8200 Sint-Michiels

2e graad Maatschappij- en Welzijnswetenschappen tso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: doorstroom;

3° buso De Passer

Vijverhoflaan 13

8200 Sint-Michiels

Voorbereidend jaar hoger onderwijs Bijzonder wetenschappelijke vorming aso

studiegebied/domein: Algemeen secundair onderwijs;

4° buso De Passer

Vijverhoflaan 13

8200 Sint-Michiels

3e graad Handel tso

studiegebied/domein: Handel;

5° buso De Passer

Vijverhoflaan 13

8200 Sint-Michiels

3e graad Boekhouden-Informatica tso

studiegebied/domein: Handel;

6° buso Het Kompas

Bethaniënlei 5

2960 Sint-Job-In't-Goor

2e graad Hout bso

studiegebied/domein: STEM

finaliteit: arbeidsmarkt

7° buso Het Kompas

Bethaniënlei 5

2960 Sint-Job-In't-Goor

2e graad Bouw bso

studiegebied/domein: STEM

finaliteit: arbeidsmarkt

8° buso Het Kompas

Bethaniënlei 5 2960

Sint-Job-In't-Goor

2e graad Plant, dier en milieu bso

studiegebied/domein: Land- en tuinbouw

finaliteit: arbeidsmarkt

Art. 2.

Artikel 1 van dit besluit treedt in werking vanaf 1 september 2021.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.