Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs

 • goedkeuringsdatum
  26/03/2021
 • publicatiedatum
  B.S. 17/05/2021 (pagina 48108)
 • bron

  Numac : 2021031348
 • datum laatste wijziging
  17/05/2021

Aanhef

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 178, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013 en gewijzigd bij de decreten van 17 juni 2016 en 20 april 2018, en artikel 179, vervangen bij het decreet van 20 april 2018 en artikel 179/1, vervangen bij het decreet van 20 april 2018.

Vormvereiste
De volgende vormvereiste is vervuld:
- De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies gegeven op 11 februari 2021;
- De Sociaal - Economische Raad van Vlaanderen heeft advies gegeven op 15 februari 2021;
- De onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten hebben advies gegeven op 17 februari 2021;
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 4 maart 2021.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

1.

2.

3.

4.

5.