Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale en duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    2 APRIL 2021
  • publicatiedatum
    B.S.19/05/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    19/05/2021

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 289, § 7, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2020.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten hebben advies gegeven op 25/03/2021;

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 29 maart 2021;

- Begrotingsakkoord is niet verreist.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

Aan de volgende onderwijsinstellingen wordt, met toepassing van artikel 289, § 7 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, voor het schooljaar 2021-2022 toestemming verleend om de volgende programmatie te doen:

1° GO! IBSO De Horizon

Molendreef 57

9300 Aalst

3e graad Informaticabeheer tso

studiegebied/domein: Handel;

2° Secundaire scholen Sint-Ferdinand OV4

Sint-Ferdinandstraat 1

3560 Lummen

3e graad Ruwbouw duaal bso

studiegebied/domein: Bouw

finaliteit: arbeidsmarkt;

3° Secundaire scholen Sint-Ferdinand OV4

Sint-Ferdinandstraat 1

3560 Lummen

2e graad Biotechnieken tso

studiegebied/domein: STEM

finaliteit: dubbel;

4° K.I. Woluwe BuSO

Georges Henrilaan 278

1200 Brussel

2e graad Maatschappij en welzijn tso

studiegebied/domein: STEM

finaliteit: dubbel;

5° BuSo Ganspoel

Georges Henrilaan 278

1200 Brussel

2e graad Maatschappij en welzijn tso

studiegebied/domein: STEM

finaliteit: dubbel;

6° GO! SBSO Nautica

Kleiryt 5

2330 Merksplas

2e graad Organisatie en logistiek bso

studiegebied/domein: Economie en organisatie

finaliteit: arbeidsmarkt.

Art. 2.

Artikel 1 van dit besluit treedt in werking vanaf 1 september 2021.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.